עמותת אייזק-ישראל תעניק השנה, בפעם השנייה, מלגת עידוד לסטודנט ומענק מחקר לחוקר,שעבודותיהם עוסקות בנושאים שקשורים לתקשורת תומכת וחליפית (תת"ח).
מלגת עידוד בסך 2,000 ₪ תינתן לסטודנט לתואר שני או לדוקטורנט שהגישו הצעת מחקר בנושא שקשור לתת"ח, וההצעה אושרה ע"י מסגרת אקדמית מוכרת בארץ.
מענק מחקר בסך 5,000 ₪ יינתן לחוקר שעבודתו בנושא שקשור לתת"ח פורסמה כתזה או כעבודת דוקטורט או כמאמר בכתב עת מקצועי שפיט.
יש לשלוח בקשות עד ה 31/03/2019.

לפרטים נוספים