שנתון מספר 37 - isaac 2022

1 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 "˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙" ר‡ל ˘ -י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ :˙ ‰עורכ י ˜ ו ˙ מ ˙ ‚ילי :˙ ‰מערכ ‡ורלי ‰בל, רונ‰ „ולמן 2022 - ‚" פ ˘˙

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=