שנתון מספר 37 - isaac 2022

2 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 2022 - ‚" פ ˘˙ ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ ר‡ל ˘ -י ˜ ‡ ל‡ור ע"י ‡ייז ˆ יו ר‡ל ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ עמו 2011500 ב ‡מירים ˘ מו 244 .„.˙ 153-9-7654489 : ס ˜ , פ 09-7654489 : טלפון 050-7755222 : ‰נ‰"ח israelaac@gmail.com מייל: www.isaac.org.il ר: ˙‡ :˙ וני ˘ עריכ‰ ל נ‰ רוטנבר‚-ל‡טס ˆ ‡ורלי לוי, ני :˙ עריכ‰ ‚רפי ‡יריס וייסמל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=