מי האוכלוסייה הזקוקה לתקשורת תומכת וחליפית?

ישנם אנשים, ילדים כמבוגרים, אשר מסיבות שונות מתקשים בקיום תקשורת מילולית דבורה ו/או כתובה. כתוצאה מכך נפגעת יכולתם לתפקד ולהיות עצמאיים בלמידה, במשחק, בעבודה.
הקושי עלול להיגרם כתוצאה מגורמים מולדים או נרכשים. בין הגורמים המולדים ניתן למנות: שיתוק מוחין, מוגבלות שכלית התפתחותית, איחור התפתחותי, קשיים בתכנון תנועה (אפרקסיה/דיספרקסיה), אוטיזם, ליקויי למידה, סינדרומים שונים ועוד.
פגיעות נרכשות העלולות לפגום ביכולת לתקשר כוללות: תאונות, חבלות ראש, אירוע מוחי, מחלות ניווניות ועוד.