חברות באייזק ישראל מתבצעת לרוב בכנס הקיץ השנתי. בקרוב יועלה טופס חברות מפורט.