שנתון אייזק ישראל
הכנס השנתי לתקשורת תומכת וחליפית

עמותת אייזק ישראל

עמותת אייזק ישראל היא הסניף הישראלי של ארגון אייזק הבינלאומי – ISAAC.

מטרת העמותה לקדם ולפתח את תחום התקשורת התומכת והחליפית (תת"ח) בישראל על מנת לשפר את איכות החיים של ילדים ומבוגרים שיכולת הדיבור שלהם אינה יעילה דייה לשרת את כל צרכיהם התקשורתיים.

הארגון הוא בית לכל מי שיש לו/לה עניין בתת"ח – אנשים שמשתמשים בתת"ח ובני משפחותיהם, אנשים ממקצועות פרא רפואיים (כגון קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים), מטפלים, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך (מורים וגננות, מנהלי בתי ספר וכו'), אנשי טכנולוגיה מסייעת, אנשי מחקר ופיתוח, ועוד.