תת"ח בסל הבריאות

בשנת 2015, לאחר שנים ארוכות של מאבק להכניס טכנולוגיות של תת"ח לסל הבריאות, החליטה ועדת שירותי סל הבריאות לכלול טכנולוגיות תת"ח מסויימות לאנשים עם מוגבלות בדיבור.

לפרטים נוספים