קבוצת מנהיגות התת״ח מתחילה את דרכה. החברים ירחיבו את עיסוקם בקידום המודעות לתחום התקשורת תומכת וחליפית, קישורי קהילה ויוזמה חברתית. אם אתם משתמשים...